O projektu

Cílem těchto webových stránek je uchovat v paměti veřejnosti základní okolnosti nejpodstatnějších českých politických kauz, vyvolat diskusi nad jednotlivými případy, upozornit na nekorektnosti, o kterých se zatím neví nebo také uvést na pravou míru zkratkovité a nepřesné informace v některých případech.

V rámci otevřenosti směrem k různým názorům se hodláme vracet i k tzv. pseudokauzám, které se nakonec ukázaly jako zcela neopodstatněné. Tyto webové stránky nemají ambici někoho soudit či dehonestovat, ale mohou být zajímavým bodem spojujícím všechny názorové proudy a možná i místem pro zveřejnění informací, skutečností a důkazů, které zatím nikde nezazněly.

Budeme rádi za každou spolupráci.

 

Michael Klega

Šéfredaktor